fbpx
תרגישו שיפור כבר מהשיעור הראשון!

רוצה לבדוק את רמת האנגלית שלך?

שאלון קצר יגלה את רמת האנגלית שלך וכך נדע כיצד אנו יכולים לשפר אותה כבר מהמפגש הראשון

1. מלאו את הפרטים בטופס
2. ענו על השאלות וגלו מהי רמת האנגלית הנוכחית
3. יועצי הלימודים שלנו יצרו קשר ויספרו על התכנית האישית המוצעת

רוצה לשפר את האנגלית?

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk kids

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk business

רוצה לשפר את האנגלית?