fbpx
תרגישו שיפור כבר מהשיעור הראשון!

שימוש נכון ב- ON, IN ו- AT

אנגלית היא שפה פשוטה לעומת העברית, אך יש בה כללים שיכולים להיות מבלבלים ולהפוך את הלימוד שלה למורכב וקשה יותר.

אחד המקרים בו ישראלים מתבלבלים פעמים רבות הוא מתי משתמשים בביטויים ON, IN ו- AT, כאשר שימוש לא נכון בביטויים הללו יכול לגרום לכך שהדיבור הכללי שלכם לא יהיה נכון תחבירית. כאשר אתם מדברים עם אנשים אשר דוברים את השפה מהבית, או דוברי אנגלית ברמת שפת אם, התחביר הוא חשוב מאוד והוא יכול לעזור לכם בצורה משמעותית מאוד ביצירת רושם ובניהול שיחות.

אז מתי נכון להשתמש בכל אחד מהם? איך השימוש הנכון בביטויים הללו יכול לשפר את ידיעת השפה האנגלית שלכם והדרך בה אתם מחברים משפטים בצורה נכונה? קראו את המאמר הבא ותמצאו את התשובה.

קורס אנגלית

רמת הירידה לפרטים

ההבדל העיקרי בין הפרטים כמו ON, IN ו- AT הוא עד כמה אתם יורדים לפרטים במשפט בו אתם משתמשים באותן המילים.

במושג IN נעשה שימוש כאשר אנחנו מדברים בצורה כללית יותר ומאוד רחבה, כאשר מתייחסים בצורה ספציפית למשהו מסוים יותר עוברים ל ON וכאשר רוצים להיות ממש ממש ספציפיים וממש ממש מדויקים עוברים לשימוש במושג At

שימושים במילה IN

ישנן שתי אפשרויות לשימוש במילה IN:

  1. בהקשר של מיקום – כאשר רוצים לציין מיקום כללי, כמו מדינה או עיר. לדוגמא, במשפט She lives in New York, או כאשר מתייחסים למבנים או חדרים כמו לדוגמא, there is someone in my home או In the living room.
  2. בהקשר של זמן – תיאור של זמנים ארוכים ולא ספציפיים כמו כמה שנים, כמה חודשים וכדומה. לדוגמא, ניתן לומר in few years. לגבי חלקים ביום, ישנם הבדלים בין החלקים השונים. בבוקר, ניתן לומר In the morning אבל החריגים הם הערב והלילה בהם אומרים at night או at noon.

שימושים במושג ON

במילה ON משתמשים כאשר מתייחסים לימות השבוע או לתאריכים. ומשתמשים בה גם כאשר רוצים לציין מיקום כללי, אך לא רחב כמו מדינה או עיר, למשל – רחוב.

לדוגמא, ניתן להשתמש במילה ON במשפטים כמו:

I'm not working on Hanukkah

She is sitting on my chair

שימושים במושג AT

במילה AT משתמשים כאשר רוצים לתאר מקומות ספציפים ומדוייקים מאוד. לדוגמא: I'm at 32 Oxford street או כדי לתאר מקום ספציפי בו נמצאים, כמו I'm at the mall. כמו כן, משתמשים במילה AT כאשר מתייחסים לזמנים ספציפיים, כמו We meet at 13:30 או I'm at Michael's party.

טיפ לסיכום

מלבד ידיעת הכללים, הדרך הטובה ביותר לשפר את האנגלית שלכם היא לדבר את השפה, וכמה שיותר. אם יש לכם חברים דוברי אנגלית או יכולת לתקשר עם דוברי השפה, זה הדבר שישפר את השפה שלכם בצורה הטובה ביותר.

לשיחה עם יועצי הלימודים שלנו

רוצה לשפר את האנגלית?

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk kids

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk English

רוצה לשפר את האנגלית?

Let's talk business

רוצה לשפר את האנגלית?